Διαβήτης

Αγγειοχειρουργός M.D, M.Sc - Aggeia.eu - Δέκα απλές συμβουλές προστασίας ποδιών ασθενών με διαβήτη

02 Οκτ: Δέκα απλές συμβουλές προστασίας ποδιών ασθενών με διαβήτη

Ο διαβήτης μπορεί να βλάψει τα νεύρα και τα αγγεία ιδίως τα μικρά (περιφερικά) προκαλώντας περιφερική νευροπάθεια και αρτηριοπάθεια. Όσο λιγότερο…