Συνεργάτες

Η αντιμετώπιση των Αγγειακών νόσων υπό το πρίσμα της σύγχρονης ιατρικής απαιτεί την συνεργασία πολλών ειδικοτήτων προς όφελος του ασθενούς. Ετσι μόνο είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν με τον βέλτιστο τρόπο, πέρα απ τη νόσο αυτή καθαυτή, στο σύνολό τους όλοι οι παράγοντες που τη δημιούργησαν εξασφαλίζοντας υγεία και μακροζωία.

Οι συνεργάτες ειδικευμένοι  ιατροί του aggeia.eu θα χαρούν να ακούσουν τα ερωτήματά σας και να σας συμβουλεύσουν:

TOP