2015 Μάιος

Αγγειοχειρουργός M.D, M.Sc - Aggeia.eu - Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι γυναίκες για τους κινδύνους της φλεβικής θρόμβωσης

26 Μάι: Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι γυναίκες για τους κινδύνους της φλεβικής θρόμβωσης

Ο γυναικείος πληθυσμός βρίσκεται σε κάποιες περιόδους της ζωής σε αυξημένο κίνδυνο για φλεβική θρόμβωση σε σχέση με τους άνδρες….